Ekonomika železničnej dopravy

Interdrought2020.com Ekonomika železničnej dopravy Image
Trávit čas knihou Ekonomika železničnej dopravy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ekonomika železničnej dopravy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Konkurencieschopnosť železničnej dopravy je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej dopravnej politiky a diskusii na medzinárodných, národných a regionálnych fórach o udržateľnosti a efektívnosti dopravného systému. Záujem EÚ o posilnenie postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu vyústil do formulácie a presadzovania reforiem v podobe Železničných balíkov.Samotné zavádzanie reforiem však nebude účinné, pokiaľ podniky poskytujúceslužby železničnej dopravy nebudú efektívne využívať vstupné produkčné faktory, aby mohla byť dosiahnutá komparatívna výhoda železničnej dopravy, či už pri úsporách z rozsahu alebo z poskytovaniašpecifických dopravných služieb. Vysokoškolská učebnica je zameraná na oblasti, ktoré ovplyvňujú hospodárenieželezničných podnikov,a tým aj ich konkurencieschopnosť. Obsah učebnice pokrýva základné spektrum danej problematiky od kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcichponukua dopyt po službách železničnej dopravy cez charakteristiku podnikových produkčnýchfaktorov až po metódy hodnotenia efektívnosti technologickýcha riadiacich procesov. Publikácia je výsledkom viacročnej výskumnej a pedagogickej práce autoriek v oblasti efektívnosti železničnej dopravy.

NÁZEV SOUBORU: Ekonomika železničnej dopravy.pdf

AUTOR: Eva Brumerčíková

ISBN: 9788055412832

VELIKOST SOUBORU: 3,39 MB

STÁHNOUT ČÍST

www.istp.sk Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave Charakteristika Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave sprevádza vlaky osobnej dopravy, vystavuje a kontroluje cestovné doklady, podáva informácie o spojoch, zúčastňuje sa na výprave vlaku, na skúške bŕzd, posune, vykonáva prehliadku

Kupte knihu Ekonomika železničnej dopravy od Anna Dolinayová, Eva Nedeliaková, Eva Brumerčíková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

SOUVISEJÍCÍ KNIHY