Zákon o dani z příjmů 2015

Interdrought2020.com Zákon o dani z příjmů 2015 Image
Trávit čas knihou Zákon o dani z příjmů 2015! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zákon o dani z příjmů 2015 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace obsahuje: Osvobození od daně, Základ daně, sazby daně, příjmy ze závislé činnosti, solidární zvýšení daně, odpisy, obrat, místo plnění, daňové doklady, přílohy...

NÁZEV SOUBORU: Zákon o dani z příjmů 2015.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 6,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Poslední změna zákona: 1. 6. 2016. Obsah: ... jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu, ... jedná-li se o zdanitelné plnění podléhající dani z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně daně z přidané hodnoty. ...

Zákon o dani z příjmů 2015 Kreston A&CE 23. ledna 2015 V letošním lednovém číslo, stejně jako tomu bývá každý rok, bychom Vás opět chtěli informovat o změnách, které byly schváleny na sklonku minulého roku. Jak se již stalo zvykem, změny byly schvalovány na poslední chvíli, z tohoto důvodu je legisvakanční lhůta ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY