Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

Interdrought2020.com Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie Image
Trávit čas knihou Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakalářských programů vysokých škol. Seznamuje čtenáře jak s teoretickým rámcem unijní regionální politiky a její aplikací v České republice, tak s problematikou přípravy a řízení projektů strukturálních fondů. Nástroje, techniky a postupy projektové přípravy jsou prakticky vysvětleny a ilustrovány na několika desítkách případových studií úspěšných investičních i neinvestičních projektů, jež získaly podporu ze strukturálních fondů EU.

NÁZEV SOUBORU: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie.pdf

AUTOR: Tomáš Kantor

ISBN: 9788087029565

VELIKOST SOUBORU: 6,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod.Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy. Finance jsou rozdělovány v rámci tzv. programových (programovacích) období, trvajících vždy 7 let (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).

Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakalářských programů vysokých škol.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY