Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století

Interdrought2020.com Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století Image
Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století na interdrought2020.com
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 23.-25. 4. 2008 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor textů, které zkoumají různé stránky náboženského života v pozdním středověku a raném novověku na území Koruny české (klášterní život, každodenní zbožnost, poutě, husitství, reformace, náboženský exil atd.)

NÁZEV SOUBORU: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788090375697

VELIKOST SOUBORU: 3,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nejnovější zprávy z Česka, Slovenska a celého světa. Aktuální novinky, mimořádné události, témata a komentáře na www.cz.sputniknews.com.

Nejnovější zprávy z Česka, Slovenska a celého světa. Aktuální novinky, mimořádné události, témata a komentáře na www.cz.sputniknews.com.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY