Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky

Interdrought2020.com Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky Image
Hledáte knihu Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jana Stejskalová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Monografia „Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky“ vychádza z predpokladu,že prevencia a riešenie zdravotných problémov sú determinované prijatím predstavy, že zdravotné problémy sú komplexom biologických, psychických a sociálnych ťažkostí. Ich vznik a zmena je podmienená interakciou biologických, psychických a sociálnych charakteristík života subjektov (jedincov, komunít, populácií), ktoré zdravotným problémom čelia.Cieľom monografie je zodpovedať základnú výskumnú otázku: „Aké konceptualizácie spolupráce sociálnych pracovníkov a lekárov pri riešení zdravotných a sociálnych aspektov životnej situácie pacienta ponúka relevantná literatúra?“Viacerí autori vo svojich konceptualizáciách poukazovali predovšetkým na prekážky spolupráce lekárov a sociálnych pracovníkov (napr. nepoznanie rolí iných odborníkov, konflikt rolí, zámena rolí, rozdielny proces socializácie, komunikačné ťažkosti, avšak v závere svojich textov boli optimistickí a domnievali sa, že tieto rozdiely je možné prekonať napríklad medziodborovým vzdelávaním.Monografia môže byť inšpiratívna nielen pre lekárov a sociálnych pracovníkov, ktorých spoluprácu rozoberá, ale aj pre ďalších odborníkov, ktorí sú členmi interdisciplinárnych zdravotno-sociálnych tímov.

NÁZEV SOUBORU: Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky.pdf

AUTOR: Jana Stejskalová

ISBN: 9788074224430

VELIKOST SOUBORU: 4,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

Prevencia sociálno- patologických javov z pohľadu sociálnej práce v historickom kontexte História nám ponúka viacero východísk pre sociálnu prácu. Už v dávnejších dobách boli snahy riešiť určité sociálne otázky.

Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti / Hlavní autor: Laca, Slavomír Vydáno: (2013) Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky / Hlavní autor: Gabrielová, Jana, 1985- Vydáno: (2015)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY