Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky

Interdrought2020.com Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky Image
Trávit čas knihou Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Monografia „Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky“ vychádza z predpokladu,že prevencia a riešenie zdravotných problémov sú determinované prijatím predstavy, že zdravotné problémy sú komplexom biologických, psychických a sociálnych ťažkostí. Ich vznik a zmena je podmienená interakciou biologických, psychických a sociálnych charakteristík života subjektov (jedincov, komunít, populácií), ktoré zdravotným problémom čelia.Cieľom monografie je zodpovedať základnú výskumnú otázku: „Aké konceptualizácie spolupráce sociálnych pracovníkov a lekárov pri riešení zdravotných a sociálnych aspektov životnej situácie pacienta ponúka relevantná literatúra?“Viacerí autori vo svojich konceptualizáciách poukazovali predovšetkým na prekážky spolupráce lekárov a sociálnych pracovníkov (napr. nepoznanie rolí iných odborníkov, konflikt rolí, zámena rolí, rozdielny proces socializácie, komunikačné ťažkosti, avšak v závere svojich textov boli optimistickí a domnievali sa, že tieto rozdiely je možné prekonať napríklad medziodborovým vzdelávaním.Monografia môže byť inšpiratívna nielen pre lekárov a sociálnych pracovníkov, ktorých spoluprácu rozoberá, ale aj pre ďalších odborníkov, ktorí sú členmi interdisciplinárnych zdravotno-sociálnych tímov.

NÁZEV SOUBORU: Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky.pdf

AUTOR: Jana Stejskalová

ISBN: 9788074224430

VELIKOST SOUBORU: 7,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tituly od Jana Stejskalová na Martinus.sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Toto sa dá urobiť iba s dobrým porozumením toho, čo každé dieťa potrebuje a s neustálou kontrolou. Kontrola je dôležitá k tomu, aby sme včas identifikovali akékoľvek problémy, ktoré môžu byť v kontexte prevzatia zodpovednosti obzvlášť škodlivé, až nebezpečné.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY