Nová filmová historie

Interdrought2020.com Nová filmová historie Image
Trávit čas knihou Nová filmová historie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Nová filmová historie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury.Cílem knihy je představit českému čtenáři obor filmových studií jako rovnocenného partnera ostatních společenských věd. K tomu má sloužit výběr vzorových textů reprezentujících nejdůležitější současné myšlenkové proudy a osobnosti filmové historiografie. Tyto proudy lze schematicky označit třemi termíny: nová filmová historie, socio-kulturní historie kinematografie a archeologie médií. Vybrané texty se seskupují do pěti skupin s pěti tématy: teorie filmové a mediální historiografie, raná kinematografie, přechod mezi klasickým a postklasickým filmem, filmový zvuk, intermedialita a dějiny médií.

NÁZEV SOUBORU: Nová filmová historie.pdf

AUTOR: Petr Szczepanik

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 9,51 MB

STÁHNOUT ČÍST

Historie/teorie: Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha 2004. (úvod a jedna kapitola dle vlastního výběru) Teorie: Aumont, Jacques: Obraz. Praha 2005. Mirzoeff, Nicholas: Úvod do vizuální kultury. Praha 2012.

Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury: Jak lze definovat film, kinematografii a médium obecně, zkoumáme-li je z historické perspektivy? Jaké je jejich místo ve

SOUVISEJÍCÍ KNIHY