Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Interdrought2020.com Latinské proklínací tabulky na území římského impéria Image
Latinské proklínací tabulky na území římského impéria je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Daniela Urbanová. Přečtěte si s námi knihu Latinské proklínací tabulky na území římského impéria na interdrought2020.com
Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území římské říše doložena od konce 2. století př. Kr. zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kr. Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto „magických“ latinských textů a snaží se postihnout specifické, geograficky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedlnost, zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů, zachytit případné vývojové tendence, vzájemné ovlivňování a vlastní adaptace středomořského magického dědictví, zvláště v odlehlejších oblastech impéria.

NÁZEV SOUBORU: Latinské proklínací tabulky na území římského impéria.pdf

AUTOR: Daniela Urbanová

ISBN: 9788021067844

VELIKOST SOUBORU: 2,73 MB

STÁHNOUT ČÍST

Latinské proklínací tabulky. Daniela Urbanová. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defi xe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. století před...

Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. stolet í před Kristem zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kristu. Do korpusu analyzovaných ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY