Nikdo se neodváží říci, že je to nudné

Interdrought2020.com Nikdo se neodváží říci, že je to nudné Image
Trávit čas knihou Nikdo se neodváží říci, že je to nudné! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Nikdo se neodváží říci, že je to nudné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění - tématu, jehož analýza se často odehrává v rámci nekritické obhajoby populární kultury nebo ve spojení s jistou kulturní povýšeností. Právě proto bývá toto rozlišení často prohlašováno za zbytečné, nebo dokonce za škodlivé. Autor zde pracuje s vysokým a nízkým uměním jako se vzájemně nesoupeřícími sociologickými kategoriemi, které mají specifický smysl a které mohou být užitečné pro popis sociální reality. Tyto kategorie vznikají spolupůsobením mnoha rozmanitých aktérů, mezi něž patří nejen publikum, umělecké dílo, tvůrce a určité instituce, ale i takové fenomény jako národ, tradice nebo ironie. Práci je vlastní konstruktivistická optika, inspirovaná sociologií vědy, která umožňuje vidět, jakým způsobem drží skupiny vysokého a nízkého umění pohromadě, aniž jsou nutně považovány za neměnné, na sociálním kontextu nezávislé. Vychází v ediční řadě Studie.

NÁZEV SOUBORU: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné.pdf

AUTOR: Miroslav Paulíček

ISBN: 9788074190971

VELIKOST SOUBORU: 5,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: Sociologie vysokého a nízkého umění. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 2012, 132 s. Mladý sociolog Miroslav Paulíček (1982) si ve své knize Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: Sociologie vysokého a nízkého umění předsevzal prozkoumat problematiku rozlišování vysokého a nízkého umění.

Nikdo se neodváží říci, že je to nudné - Paulíček Miroslav . Kniha Nikdo se neováží říci, že je to nudné, se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění - tématu, jehož analýza se často odehrává v rámci nekritické obhajoby populární kultury nebo ve spojení s jistou kulturní povýšeností.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY