Majetek státu

Interdrought2020.com Majetek státu Image
Trávit čas knihou Majetek státu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Majetek státu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o předchozí dvě vydání, na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti a na její institucionální zajištění. Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením a tzv. prozatímním hospodařením s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření. V publikaci došlo k aktualizaci a doplnění některých vzorů úkonů při hospodaření a nakládání s majetkem státu. Kniha obsahuje též aktuální úplné znění zákona o majetku státu a některých dalších souvisejících právních předpisů. Publikace je určena především pracovníkům organizačních složek státu a státních organizací, ale také další odborné veřejnosti.

NÁZEV SOUBORU: Majetek státu.pdf

AUTOR: Petr Havlan

ISBN: 9788072017966

VELIKOST SOUBORU: 9,15 MB

STÁHNOUT ČÍST

Washington a jeho spojenci začali na začátku roku 2019 zabavovat majetek venezuelského státu, krátce poté, co Guaidoa uznali za prozatímního prezidenta země. Konfiskace zahrnovaly zabavení venezuelského zlata v amerických, britských a evropských bankách, zmrazení aktiv venezuelské ropné rafinerie, přepravce a prodejce Citgo ...

Prokurátor je toho názoru, že součástí trestu by mělo být i to, aby jeho multimiliónový majetek propadl státu. „Ukázalo se, že je velmi solventní a disponuje značným majetkem, jak movitým, tak nemovitým," vyjádřil se podle serveru Plus Jeden deň prokurátor Ján Šanta s tím, že identifikace majetku je dynamický proces.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY