Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Interdrought2020.com Bůh a božství v německém filosofickém myšlení Image
Trávit čas knihou Bůh a božství v německém filosofickém myšlení! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Bůh a božství v německém filosofickém myšlení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku. Rámována je Schillerovou básní Řečtí bohové a může být vnímána jako představení úsilí myslet bohy a božství v počátcích vyvrcholení epochy jejich skrytí, mlčení či útěku, v počátcích vyvrcholení epochy noci světa (Weltnacht). Čtenář díky této knize může vhlédnout do „filosofické teologie“ Kantovy, Schleiermacherovy, Hegelovy, Schellingovy, Hölderlinovy a Heideggerovy.

NÁZEV SOUBORU: Bůh a božství v německém filosofickém myšlení.pdf

AUTOR: Marie Pětová

ISBN: 9788074761836

VELIKOST SOUBORU: 6,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení . Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku.

Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku

SOUVISEJÍCÍ KNIHY