Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Interdrought2020.com Bůh a božství v německém filosofickém myšlení Image
Bůh a božství v německém filosofickém myšlení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marie Pětová. Přečtěte si s námi knihu Bůh a božství v německém filosofickém myšlení na interdrought2020.com
Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku. Rámována je Schillerovou básní Řečtí bohové a může být vnímána jako představení úsilí myslet bohy a božství v počátcích vyvrcholení epochy jejich skrytí, mlčení či útěku, v počátcích vyvrcholení epochy noci světa (Weltnacht). Čtenář díky této knize může vhlédnout do „filosofické teologie“ Kantovy, Schleiermacherovy, Hegelovy, Schellingovy, Hölderlinovy a Heideggerovy.

NÁZEV SOUBORU: Bůh a božství v německém filosofickém myšlení.pdf

AUTOR: Marie Pětová

ISBN: 9788074761836

VELIKOST SOUBORU: 10,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Osobnosti náboženství a myšlení; Všeobecné a ostatní ... Bůh a božství v německém filosofickém myšlení ...

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení. konanou v pondělí 20. listopadu 2017. v Akademickém konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR, Husova 4a, Praha 1. Zahájení: 10:00. Martin Nitsche (FLÚ AV ČR) Fenomenologická interpretace myšlení Jacoba Böhmeho. Ondřej Sikora (FF UPCE) Metafyzika svobody u Kanta a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY