Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku

Interdrought2020.com Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku Image
Hledáte knihu Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Jiří Spáčil? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Druhé, aktualizované a doplněné vydání této publikace reaguje na rychlý vývoj legislativy a zejména judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledne ochrany věcných práv a na nové problémy, které v praxi vyvstaly. Autor vychází ze svých zkušeností z tzv. ?vlastnického? senátu Nejvyššího soudu, když řeší v knize praktické otázky vlastnických žalob, a to nejenom ty, kterými se soudy již zabývaly, ale podává i řešení problému, které mohou nastat, a nevyhýbá se ani složitým a sporným otázkám. Vedle tradičních problému, jako je např. postavení žalobce a žalovaného ve vlastnických sporech, věnuje obsáhlou pozornost vlastnickým žalobám osob, které pozbyly majetek před rokem 1990, žalobám na vyklizení bytu a jiným zajímavým otázkám. Čtenář zde najde aktuální a přehledné pojednání o sousedských právech, o stavbách včetně takových objektu, jako jsou vodní dílo, účelová komunikace, zeď, terasa či jeskyně apod. V neposlední řadě kniha obsahuje pojednání o neoprávněné stavbě, o držbě a vydržení, včetně problematiky držby a vydržení státu a právnických osob, která v české právnické literatuře citelně chyběla. Jde o přehlednou praktickou pomůcku určenou především soudcům, advokátům a jiným odborníkům z právní praxe, kteří zde naleznou i veškerou klíčovou judikaturu.

NÁZEV SOUBORU: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku.pdf

AUTOR: Jiří Spáčil

ISBN: 807179385X

VELIKOST SOUBORU: 1,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Ochrana duševního vlastnictví zahrnuje zejména ochranu před tím, aby třetí osoba předmět duševního vlastnictví zneužila nebo zcizila. ... Nedošlo však už ke zrušení právní úpravy v autorském zákoně, což může vést ke konkurenci obecné úpravy v novém občanském zákoníku a ...

Zároveň v § 994 stanoví vyvratitelnou právní domněnku držby řádné, poctivé a pravé. V zákoníku je podrobně upravena i ochrana držby, neboť přestože držitel není skutečným vlastníkem, přiznává mu zákon určitá práva. Držitel, kterého v jeho držbě ruší jiné osoby, se může bránit.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY