Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku

Interdrought2020.com Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku Image
Trávit čas knihou Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Druhé, aktualizované a doplněné vydání této publikace reaguje na rychlý vývoj legislativy a zejména judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledne ochrany věcných práv a na nové problémy, které v praxi vyvstaly. Autor vychází ze svých zkušeností z tzv. ?vlastnického? senátu Nejvyššího soudu, když řeší v knize praktické otázky vlastnických žalob, a to nejenom ty, kterými se soudy již zabývaly, ale podává i řešení problému, které mohou nastat, a nevyhýbá se ani složitým a sporným otázkám. Vedle tradičních problému, jako je např. postavení žalobce a žalovaného ve vlastnických sporech, věnuje obsáhlou pozornost vlastnickým žalobám osob, které pozbyly majetek před rokem 1990, žalobám na vyklizení bytu a jiným zajímavým otázkám. Čtenář zde najde aktuální a přehledné pojednání o sousedských právech, o stavbách včetně takových objektu, jako jsou vodní dílo, účelová komunikace, zeď, terasa či jeskyně apod. V neposlední řadě kniha obsahuje pojednání o neoprávněné stavbě, o držbě a vydržení, včetně problematiky držby a vydržení státu a právnických osob, která v české právnické literatuře citelně chyběla. Jde o přehlednou praktickou pomůcku určenou především soudcům, advokátům a jiným odborníkům z právní praxe, kteří zde naleznou i veškerou klíčovou judikaturu.

NÁZEV SOUBORU: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku.pdf

AUTOR: Jiří Spáčil

ISBN: 807179385X

VELIKOST SOUBORU: 5,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ochrana práv nabyvatele v dobré víře v opozici s ochranou práv původního vlastníka ... KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 368 s. ISBN 978-80-7400-461-2. ... Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka. Právní rozhledy. 2015, č. 2, s. 70 ...

Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. ... Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Druhé, aktualizované a doplněné vydání této publikace reaguje na rychlý vývoj legislativy a zejména judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledně ochrany věcných práv a na nové problémy, které v praxi ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY