Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku

Interdrought2020.com Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku Image
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Spáčil. Přečtěte si s námi knihu Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku na interdrought2020.com
Druhé, aktualizované a doplněné vydání této publikace reaguje na rychlý vývoj legislativy a zejména judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledne ochrany věcných práv a na nové problémy, které v praxi vyvstaly. Autor vychází ze svých zkušeností z tzv. ?vlastnického? senátu Nejvyššího soudu, když řeší v knize praktické otázky vlastnických žalob, a to nejenom ty, kterými se soudy již zabývaly, ale podává i řešení problému, které mohou nastat, a nevyhýbá se ani složitým a sporným otázkám. Vedle tradičních problému, jako je např. postavení žalobce a žalovaného ve vlastnických sporech, věnuje obsáhlou pozornost vlastnickým žalobám osob, které pozbyly majetek před rokem 1990, žalobám na vyklizení bytu a jiným zajímavým otázkám. Čtenář zde najde aktuální a přehledné pojednání o sousedských právech, o stavbách včetně takových objektu, jako jsou vodní dílo, účelová komunikace, zeď, terasa či jeskyně apod. V neposlední řadě kniha obsahuje pojednání o neoprávněné stavbě, o držbě a vydržení, včetně problematiky držby a vydržení státu a právnických osob, která v české právnické literatuře citelně chyběla. Jde o přehlednou praktickou pomůcku určenou především soudcům, advokátům a jiným odborníkům z právní praxe, kteří zde naleznou i veškerou klíčovou judikaturu.

NÁZEV SOUBORU: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku.pdf

AUTOR: Jiří Spáčil

ISBN: 807179385X

VELIKOST SOUBORU: 9,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ochrana vlastnického práva a držby podle starého a nového občanského zákoníku - Lenka VALOVÁ ... problematikou srovnání právní úpravy ochrany vlastnického práva a držby podle starého a nového občanského zákoníku. V úvodních kapitolách se vysvětlují a definují základní pojmy vlastnického práva ...

Druhy vlastnictví, jeho vznik, ochrana a zánik podle Občanského zákoníku . DRUHY: 1) Právo vlastnické (soukromé, družstevní, státní). 2) Právo dědické 3) Právo duševního vlastnictví 4) Spoluvlastnictví 5) Společné jmění manželů 6) Držba 7) Věcná práva k cizím věcem (právo zástavní, podzástavní, zadržovací a věcná břemena)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY